Какво е теория за обучение на възрастни?

Разработена от Малкълм Ноулс през 1968 г., Теорията за обучението на възрастни или андрагогиката е концепция или изследване как учат възрастните и как техният начин се различава от начина, по който учат децата. Целта е да покаже колко различно е обучението за възрастни и да се идентифицират стиловете на обучение, които им подхождат най-добре.
Какво е теория за обучение на възрастни?
Амбицията на всеки обучител е да направи обучението възможно най-въздействащо и ангажиращо. Но как? Един от методите за планиране на страхотно обучение и създаване на курсове е чрез разбиране на начина, по който работи умът на обучаемия.
Теорията за обучение на възрастни, известна още като андрагогия, е концепция, която съществува от години. Тя подчертава различните начини, по които възрастните най-добре реагират на ученето, и това трябва да се знае от всеки, който предлага обучение. Обучението за възрастни е сравнително проста теория за разбиране, така че нека да обясним какво е то (обучението) и как неговите принципи могат да бъдат приложени към вашата учебна стратегия.
През годините теорията се добавя и адаптира. В основата си тя съдържа пет основни предположения за възрастните обучаеми и четири принципа на андрагогиката.

Пет ключови предположения на теорията за учене на възрастни от Ноулс

Централна част от Теорията за обучение на възрастни на Ноулс се отнася до пет (понякога шест) предположения. Всяко от тях очертава общите начини, по които възрастните възприемат ученето и как предпочитат да тренират.
1. Аз-концепция
2. Опит на възрастни обучаващи се
3. Готовност за учене
4. Ориентация на обучението
5. Мотивация за учене

Четири  принципа на андрагогиката
Като се има предвид, че възрастните имат свой собствен, уникален начин на обучение, има 4 основни принципа, които обясняват как най-добре да се развие обучението за тях.
1. Що се отнася до ученето, възрастните искат или трябва да бъдат включени в процеса, по който се планира, провежда и изпълнява тяхното обучение. Те искат да контролират какво, кога и как се учи.
2. Възрастните напредват повече, когато могат да „внедрят” минали преживявания в учебния процес. Те могат да се възползват от това, което са знаели преди, за да добавят по-голям контекст към своето обучение.
3. Запаметяването на факти и информация не е правилният начин за учене на възрастните. Те трябва да решават проблеми и да използват аргументи, за да възприемат най-добре информацията, която им се представя.
4. Възрастните искат да знаят „Как мога да използвам тази информация сега?“. Това, което учат, трябва да бъде приложимо за живота им и да бъде приложено незабавно.

Източник: https://www.learnupon.com/blog/adult-learning-theory/

Scroll Up